Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των...

Περισσότερα
Κατηγορίες ωφελούμενων & Κίνητρα ανά κατηγορία

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα για...

Περισσότερα
Στόχος του Προγράμματος

Με την αίτηση, η πρόταση που υποβάλλεται για ενεργειακή αναβάθμιση...

Περισσότερα
Ενέργειες για τις οποίες μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε

οι κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων αφορούν σε...

Περισσότερα
Κατηγορίες Παρεμβάσεων και Ανώτατα Όρια

Παρατίθενται οι δαπάνες ανά κατηγορία παρέμβασης...

Περισσότερα
Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως...

Περισσότερα
Κόστος Επιθεωρήσεων

Στο Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές...

Περισσότερα
Οφέλη από το πρόγραμμα

Τα αναμενόμενα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη...

Περισσότερα
Δικαιολογητικά

Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιολογητικών, ανάλογα...

Περισσότερα


Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για όλα τα νέα ή...

Περισσότερα
Δικαιολογητικά

Προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης...

Περισσότερα
Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο...

Περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ο τομέας των κτιρίων και των μεταφορών αποτελούν...

Περισσότερα