Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

Το «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1. Ενημέρωση και έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας
2. Ενημέρωση από Ενεργειακό Επιθεωρητή
3. Αίτηση για προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη Επιθεώρηση από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή
4. Υποβολή αίτησης και πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Τράπεζα
5. Επιλεξιμότητα αίτησης από κεντρική υπηρεσία της Τράπεζας
6. Απόφαση υπαγωγής αίτησης ενδιαφερόμενου - υπογραφή δανειακής Σύμβασης- Δυνατότητα προκαταβολής (εκταμίευση 40% του προϋπολογισμού των εργασιών)
7. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση
8. Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή κινήτρων
9. Έλεγχος και έγκριση της επίτευξης παρεμβάσεων
10. Καταβολή κινήτρων

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τον οδηγό εφαρμογής προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον του ΥΠΕΚΑ